Zapytaj o ofertę

Zapraszamy Państwa do kontaktu. W tym celu wystarczy uzupełnić poniższy formularz kontaktowy i kliknąć przycisk „Wyślij”.
Aby się z nami skontaktować, można również przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: gurufirma@gmail.com, zadzwonić lub nadać list pocztą tradycyjną.
Niezależnie od wybranej formy kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “GURU” Daniel Chmielowski z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 80, 33-300 Nowy Sącz;
  2) z administratorem można się skontaktować elektronicznie – gurufirma@gmail.com;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora, ochrona dobrego imienia Administratora, które mogłoby ucierpieć na skutek zaniechania udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie;
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.